Prüfung

  Wesenstest

 

  APD/R-A

 

  JP/R

 

  Nord Cup - A 

 

  Leinebergland Cup -  A

 

  Münsterland Cup - A

 

  Formwert / Bzg Celle

 

  Senne Cup - A


   Nord Cup -A


   Arolser Spatz- A

 

   RTT

   Arolser Spatz- A

   Interner Wolfburger WT- F

   MERA Working Tour Finale A

Datum

20.08.2011

 

04.09.2011

 

09.10.2011

 

17.03.2012

 

22.04.2012

 

12.05.2012

 

25.08.2012

 

22.09.2012

 

17.03.2013

 

01.04.2013

 

18.05.2013

         12.10.2014

         25.10.2014

         02.11.2014

      Ergebnis

  Bestanden

 

  sehr gut - 74 P

 

  Bestanden

 

  Bestanden

 

  sehr gut

 

   n.b.

 

   Sehr gut

 

   Sehr gut

 

   n.b.

 

   Sehr gut

 

   Sehr gut

            Vorzüglich  4. Platz

            Sehr gut 2. Platz

            Gut